Skip to content

Osteopathie als wetenschap,
kunst en filosofie

Osteopathie

Waarschijnlijk sta je er nooit zo bij stil, maar niet alleen je lichaam is in beweging. Ook in je lichaam is alles continu in beweging; van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten.
Als een structuur in je lichaam goed beweegt, wordt deze optimaal doorbloed. Dat geeft het weefsel de mogelijkheid om goed te functioneren.
In de osteopathie staat deze beweging centraal. Als een deel van je lichaam niet goed kan bewegen, kan het zijn functie niet optimaal uitoefenen. Dit beïnvloedt tevens de rest van het lichaam en dat brengt (op termijn) vaak klachten met zich mee. Een osteopaat richt zich op het vinden en behandelen van deze bewegingsbeperkingen. Door de zachte technieken is osteopathie bij uitstek geschikt voor het behandelen van baby’s.

Osteopathie behandeling volwassenen

Veilige behandelmethode

Osteopathie is een veilige behandelmethode die gebaseerd is op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. Een osteopaat onderscheidt drie verschillende bewegende systemen in het lichaam. Ten eerste het bewegingsapparaat, dat bestaat uit botten, gewrichten en spieren. Ten tweede het orgaansysteem, waaronder behalve organen en hun omringende vliezen, ook bloedvaten en het lymfestelsel vallen. Tenslotte is er het cranio-sacrale systeem, met schedelbotten, wervelkolom, ruggenmergvliezen en hersenvochtcirculatie. In het onderzoek door de osteopaat komen deze drie systemen aan de orde.

De verschillende systemen in je lichaam werken eraan mee om het lichaam gezond te houden en verstoringen te verhelpen. Dit wordt het ‘zelfgenezend vermogen’ van het lichaam genoemd. Raakt dit evenwicht verstoord, bijvoorbeeld door een ongeluk, ziekte, operatie, stress of slechte voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen.
Een behandeling is dus niet alleen gericht op het herstel van de beweeglijkheid van gewrichten en spieren, maar ook van andere lichaamsweefsels zoals het bindweefsel rondom organen, bloedvaten en zenuwen.

"To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease."
- Dr. Andrew Taylor Still
- Naam